Skip to main content

Maneig de la producció i medi ambient

Torna enrere
Estudi de l’impacte nutricional, del maneig dels animals o de les condicions de producció sobre la sostenibilitat de la producció en termes de reducció de l’impacte ambiental.
– Millora de la sostenibilitat de la producció porcina en termes de reducció de l’impacte ambiental, empremta de carboni i empremta hídrica en la producció porcina (formulació, fabricació i eficiència productiva). (REDUCE_PORK impact). David Solà-Oriol, Jose Francisco PérezJosep Gasa.

 

– Implantació d’un sistema de producció agrícola i ramader (porcí) vinculat a estratègies nutricionals amb varietats de sorgo i sègol adaptades al canvi climàtic.(AGRONUTRICC). David Solà-Oriol. Consorci amb les empreses Granges Terragrisa SL, Esporc SA i Agrocaude SLU.

 

– Disseny i valorització d’adobs i terres orgàniques provinents de dejeccions ramaderes (COWCOMPOST). Lorena Castillejos, Xavier Manteca, Sergio Calsamiglia, Eva Mainau i María Rodríguez.

 

Methanless: Desenvolupament i optimització del cultiu d’Asparagopsis armata per reduir les emissions de metà dels rumiants. Lorena Castillejos (2024-2026)

 

  Publicacions recents

https://doi.org/10.3390/ani10030431