Skip to main content

Què fem

Torna a l'inici
El Servei de Nutrició Maneig i Benestar Animal (SNIBA) està adscrit al Departament de Ciència Animal i dels Aliments i és un centre de recerca i de transferència de la Universitat Autònoma de Barcelona.
L’SNIBA està acreditat com desenvolupador de tecnologia per TECNIO. Aquest segell que concedeix a Generalitat de Catalunya, mitjançant ACCIO, identifica on es troba la tecnologia més innovadora, els proveïdors que l’ofereixen i els facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement.

Avaluació d’ingredients i qualitat de producte

Més informació

Eficàcia i funcionalitat d’additius

Més informació

Salut intestinal i models in vitro

Més informació

Benestar animal i eficiència productiva

Més informació

Maneig de la producció i medi ambient

Més informació

Digitalització i ramaderia de precisió

Més informació