Skip to main content

Reduce_pork impact

Desenvolupament de nous enfocaments i tecnologies per abordar l' impacte ambiental global i local de la producció porcina mentre es preserva la seva competitivitat econòmica

Torna enrere

Participants

Objectius | Activitats

El Pacte Verd Europeu estableix com fer d’Europa el primer continent climàticament neutre el 2050.
REDUCE_PI pretén incloure objectius de sostenibilitat, a més d’econòmics, en l’avaluació de la formulació dels pinsos, la gestió agrícola i les decisions de tractament i gestió del fem, utilitzant l’enfocament d’avaluació del cicle de vida (LCA).
Desenvolupament d’una eina de presa de decisions multiobjectiu per a la indústria porcina, dirigida a optimitzar la competitivitat econòmica i l’impacte medi ambiental (Multiporc). Aureli Alabert, Rosa Camps.

 

Entre els objectius d’aquest ambiciós projecte està el desenvolupament d’una eina computacional d’informació i decisió per a la gestió tècnica de les granges d’engreix de porcs combinant els objectius de rendiment i eficiència econòmica de les explotacions, i de minimització de l’impacte ambiental associat, tenint en compte tots els aspectes del cicle de vida. Aquesta característica “multiobjectiu” de l’eina, (anomenada provisionalment MultiPorc).

Avaluació de nous cultius locals de proteïnes i cereals més sostenibles, i l’ús de subproductes per tancar la vinculació de la cria d’animals: indicadors d’ACV. David Solà-Oriol, Francisca Blanquez, Alba Cerisuelo

 

REDUCE_PI calcularà la petjada ambiental per a diferents cultius amb un enfocament de cicle de vida, i avaluarà la seva entrada probable, % d’inclusió i preus ombra, en la millor fórmula d’alimentació tenint en compte la pressió i els límits sobre l’impacte ambiental i les expectatives econòmiques.

El projecte proporcionarà el disseny de fórmules obtingudes mitjançant formulació multiobjectiu, dades més precises de digestibilitat OM, N i P per a diferents dietes, i corbes de retenció de N i P. Es desenvoluparà un model d’excreció de purins que s’alinearà amb els mètodes de càlcul dels inventaris d’emissions.

 

Disseny d’un model d’estimació del creixement porcí. Maria Mercè Farré, Francesc González-Solé, Maria Font

 

REDUCE_PI elaborarà corbes de deposició de proteïnes i fòsfor (corbes de Pd) en porcs en creixement mitjançant l’ús de tomografia computeritzada (TC); i el disseny d’equacions de predicció de BW per ajustar-se millor i tenir en compte els lots de porc en creixement i les variabilitats de les naus (genotips, estat sanitari, condicions ambientals).

Es realitzarà una calculadora d’eines d’ACV basada en una pàgina web amb totes les variables i dades ambientals relacionades.

Aquesta investigació ha estat finançada per el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. TED2021-129454B-I0.
MCIN/AEI/10.13039/501100011033 i per la Unió Europea ‘NextGenerationEU’/PRTR.