Skip to main content

Salut intestinal i models in vitro

Torna enrere
Realitzem estudis per identificar els factors dietètics i de maneig que contribueixen a preservar la salut digestiva i el benestar animal. Utilitzem diferents models, tant in vivo com in vitro, per modelitzar la resposta, amb una atenció particular a la microbiota, els processos fermentatius i la funcionalitat digestiva. Tenim també experiència en la utilització transaccional d’aquests models en l’avaluació d’ingredients o additius destinats a l’alimentació humana.
– The Impact of Fiber Source on Digestive Function, Fecal Microbiota, and Immune Response in Adult Dogs

 

Estudi de l’eficàcia d’ingredients alimentaris en la prevenció d’infeccions bacterianes en un model d’infecció en garrí destetat. Susana Martín-Orúe i Lorena Castillejos.

 

– Perfil de carbohidrats (CHO) en simfonia (digestió i fermentació harmoniosa) per a una producció porcina més sostenible (CHOPIN):CPP2022-009856. David Solà-Oriol, Maria Rodríguez José Francisco Pérez,

 

Nous biomarcadors fecals no invasius d’inflamació intestinal en garrins post-deslletament (Bi-noin).  David Solà-Oriol i Anna Bassols.

 

– Determinisme precoç en els garrins: Una oportunitat per condicionar la seva resposta productiva després del deslletament (Dir_Pigs). Estudi dels mecanismes d’acció. José Francisco PérezSusana Martín Orúe.

 

  Publicacions recents

https://doi.org/10.3390/ani14020196 

https://doi.org/10.3390/ani13030526

https://www.nature.com/articles/s41598-022-15963-4 

https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2023.105042

https://doi.org/10.1016/j.anscip.2023.09.026

https://doi.org/10.3390/nu14214639

https://doi.org/10.1093/jas/skad396