Tècniques

Anàlisis químic de ingredients, pinsos i mostres biològiques

Tècniques de digestió i fermentació

Tècniques de digestió de ingredients i pinsos

Recompte i identificació microbiològica