Skip to main content

Equipament general de laboratori

Mufles, estufes, incubadors, campanes, balances analítiques, banys, pH metres, centrífugues refrigerades....

INFRAESTRUCTURA

Equipament per desenvolupar química analítica

Liofilitzadors, cromatògraf líquid, colorímetre, viscosímetre, destil·lador Kjeldhal automàtic, Soxhlec i rotovapor.

INFRAESTRUCTURA

Equipament per desenvolupar tècniques moleculars, microscòpiques i assajos microbiològics

Termociclador PTC-200, lector de plaques, nanofluorímetre, criostat, autoclau, ultracongeladors, microscopis, lupes e incubadors CO2

INFRAESTRUCTURA

Equipament per desenvolupar tècniques de digestió i fermentació in vitro

8 fermentadors de doble flux continu, incubador Daisy II, tècniques de gas, in situ i Tilley & Terry.

INFRAESTRUCTURA

Equipament de videogravació per desenvolupar estudis de benestar i comportament animal

Càmeres de videovigilància amb infrarojos, motoritzades, amb sensors...

INFRAESTRUCTURA