Equipament general de laboratori

Mufles, estufes, incubadors, campanes, balances analítiques, banys, pH metres, centrífugues refrigerades....

INFRAESTRUCTURA

Equipament per desenvolupar química analítica

Liofilitzadors, cromatògraf líquid, colorímetre, viscosímetre, destil·lador Kjeldhal automàtic, Soxhlec i rotovapor.

INFRAESTRUCTURA

Equipament per desenvolupar tècniques moleculars, microscòpiques i assajos microbiològics

Termociclador PTC-200, lector de plaques, nanofluorímetre, criostat, autoclau, ultracongeladors, microscopis, lupes e incubadors CO2

INFRAESTRUCTURA

Equipament per desenvolupar tècniques de digestió i fermentació in vitro

8 fermentadors de doble flux continu, incubador Daisy II, tècniques de gas, in situ i Tilley & Terry.

INFRAESTRUCTURA

Equipament de videogravació per desenvolupar estudis de benestar i comportament animal

Càmeres de videovigilància amb infrarojos, motoritzades, amb sensors...

INFRAESTRUCTURA