Investigadors postdoctorals

Educació i Àrees d’Investigació

Laia Blavi Josa

· Doctorat en Producció Animal, Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona, 2017

· Màster en Nutrició Animal, Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza – CIHEAM-IAMZ i Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona, 2013

· Curs de Postgrau, especialitat en Nutrició Animal, Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza – CIHEAM-IAMZ, 2012

· Llicenciat en veterinària, Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona, 2011


Els meus inicis en el camp de la investigació van començar durant el màster, en com millorar la ingestió en el post-deslletament dels garrins, enfocat en el tema del condicionament matern i en el creep-feed (pinso administrat durant la lactació). Quan vaig començar la tesis, vaig seguir en la mateixa línia (el deslletament en garrins) però des d’un altre punt de vista: el metabolisme del Zinc (Zn) i la seva interacció amb el Calci i el Fòsfor. Després, vaig continuar la meva formació com a investigadora post-doctoral a la University of Illinois at Urbana-Champaign als Estats Units, on vaig conduir diversos projectes per a empreses per provar diferents additius (pre- y probiòtics, enzims, àcids orgànics, etc.) i també sobre la valoració d’ingredients en porcí. Actualment, estic com a post-doctorant a la UAB on porto diferents projectes relacionats amb minerals, especialment amb el Coure (Cu) i Zn, tant en porcí com en aus. La meva línia de investigació actual està enfocada en buscar fonts alternatives de Zn i Cu per poder reduir els nivells en les dietes de monogàstrics i així els seus efectes perjudicials (acumulació en el sòl i les resistències antimicrobianes) però sense perdre els seus efectes beneficials (increment dels rendiments productius i disminució de la diarrea post-destete).

Matilde D'Angelo

• Doctorat en Cs. Biològiques. Facultat de Cs. Bioquímiques i Farmacèutiques, Universitat Nacional de Rosario (FBIOyF-UNR). Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de Rosario (IBR-CONICET). Argentina. 2016.

• Llicenciatura en Biotecnologia. (Eq. A Màster enCs.). Facultat de Cs. Bioquímiques i Farmacèutiques, Universitat Nacional de Rosario (FBIOyF-UNR). Thesis realitzada a l’Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de Rosario (IBR-CONICET). Argentina. 2009.


Vaig començar les meves activitats de recerca durant la meva tesi de pregrau, treballant en un projecte on l’objectiu va ser estudiar la regulació transcripcional de l’operó fab involucrat en la biosíntesi d’àcids grassos en Streptomyces coelicolor. Seguidament, durant el meu doctorat, vaig treballar en un projecte el propòsit va consistir en definir la composició química de l’sabor característic de la tomaca i comprendre els mecanismes de regulació dels compostos que confereixen qualitat als fruits de tomàquet, en aquest sentit vaig realitzar estudis de Metabolòmica, Transcriptòmica i Anàlisi Multivariada de Dades. Després, durant el meu primer Postdoc (2016-2018) a l’Institut de Química Rosario (IQUIR-CONICET), vaig treballar en metabolisme de bacteris làctics, en la detecció de soques d’E. faecium amb diversitat de producció de compostos orgànics volàtils que podrien contribuir positivament en el procés de desenvolupament d’aroma de l’formatge. Actualment, estic treballant en el Servei de Nutrició i Benestar Animal de la Universitat Autònoma de Barcelona en un projecte titulat “Determinisme d’hora en els garrins: Una oportunitat per condicionar la seva resposta productiva després del deslletament” l’objectiu principal és demostrar la rellevància dels nutrients i la colonització microbiana en la vida perinatal de l’garrí en el desenvolupament de la funció digestiva i immune. la meva responsabilitat en aquest projecte és liderar els estudis de Metabolòmica i Transcriptòmica associats amb els diferents tractaments. a més, col·laboro en diferents projectes de l’SNIBA, liderant estudis Òmics.

Oriol Talló Parra

. Doctorat, Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona, 2016

. Màster en recerca, Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona, 2012

. Llicenciat en veterinària, Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona, 2011


Tant el meu màster com el doctorat van estar enfocats en el desenvolupament d’indicadors endocrinològics d’estrés en animals de producció. Malgrat que he investigat sobre benestar d’animals de producció i de companyia, actualment treballo principalment en el camp del benestar d’animals salvatges (tant en llibertat com en captivitat). La meva recerca actual inclou projectes enfocats al desenvolupament i a la validació de nous indicadors de benestar (en cetacis -dofins, belugues i orques-, pingüins o taurons, entre d’altres), a la creació de protocols d’avaluació de benestar en animals en captivitat (dofí mular, ós polar, grans felins) i a l’estudi de factors, elements i situacions que puguin afectar el benestar (l’efecte dels visitants en belugues, de l’anellament en rat-penats, de la contaminació acústica en taurons, dels contaminants marins en cetacis en llibertat o de l’enriquiment ambiental en l’èxit dels programes de “rewilding” de la tortuga babaua, entre d’altres). Sóc, també, el Responsable de Benestar Animal de l’Oceanogràfic de València.

Sergi López Vergé

. Doctorat, Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.

. Màster, Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona, 2012.

. Llicenciat en Biologia, Facultat de Ciències, Universitat de Girona, 2002.


Vaig començar la meva carrera investigadora durant el meu màster. La meva tesina va tractar sobre trobar nous ingredients (insectes) com una alternativa als més tradicionals per a la nutrició de pollastres d’engreix.

Durant el meu doctorat, la meva recerca es va centrar en la producció porcina, estudiant els principals factors que afecten la variabilitat de pes viu en la producció porcina. La variabilitat constitueix un problema en la producció porcina, a causa de la importància de la integritat i l’homogeneïtat de el lot productiu, que és crucial per no interrompre els fluxos de producció. L’objectiu general de la meva tesi doctoral va ser conèixer alguns factors relacionats amb la variabilitat de pes viu, amb especial èmfasi en els seus efectes al final del cicle productiu.

Actualment, estic treballant com a post-doc en el projecte SMARTFARM, en el qual estic involucrat en diferents àrees, totes elles buscant millorar l’eficiència de les granges ramaderes. Aquest projecte, en cooperació amb el sector, té com a objectiu fer que la intensificació de la ramaderia sigui compatible amb un augment de la competitivitat de manera sostenible i també garantint el benestar animal. L’objectiu final és tecnificar els processos de producció per obtenir dades de forma contínua i en temps real per facilitar la presa de decisions a nivell de granja.

Susana Le Brech

• Doctorat, Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona, 2014.

• Màster en Ciència Animal, Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona, 2009.

• Màster Etologia Aplicada, Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona, 2009.

• Llicenciat en veterinària, Facultat de Veterinària, Universidad Nacional del Nordeste, Argentina, 1999


Especialista en conducta i benestar animal, principalment en animals de companyia. El seu doctorat es va centrar en diferències individuals en comportament i resposta d’estrès en gossos. Les seves principals àrees d’interès són: (1) estrès en gats, (2) conducta agressiva en gossos i gats, (3) disfunció cognitiva en gossos, (4) benestar a la clínica veterinària.

Treballa al Servei d’Etologia de l’Hospital Veterinari de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona i participa en projectes relacionats amb el comportament i benestar d’animals de companyia.