Noticias

Nuevo proyecto: SMARTFARM

By octubre 29, 2018 No Comments

Títol i acrònim del projecte

SMARTFARM: Tecnificació intel·ligent i rendible de les granges catalanes per millorar l’eficiència i el benestar dels animals i dels ramaders (Granges Intel·ligents)

Comunitat RIS3CAT, de la què el projecte forma part del seu pla d’actuacions: COTPA (Comunitat RIS3CAT de Tecnologies de la Producció Agroalimentària), entitat coordinadora UdL i UPC.

Resum tècnic del projecte

La creixent globalització dels mercats a nivell mundial, tant pel que fa a les matèries primeres com del productes d’origen animal (carn, ous, llet), exigeix a les empreses una millora permanent de la seva competitivitat, alhora que la societat demana la consideració i integració d’altres factors en el sistema productiu com són: una producció més eficient i sostenible, disminució de l’impacte mediambiental, millora de la seguretat i qualitat alimentària, i millora del benestar animal.

El sector ramader català ha identificat varis objectius que contribuirien de forma decisiva a augmentar la seva competitivitat i sostenibilitat. Un d’aquests objectius és millorar la tecnificació de les explotacions ramaderes mitjançant les tècniques conegudes com “smart farming”. Aquestes tècniques inclouen, entre d’altres accions, la recollida, processament i anàlisis de dades a les explotacions ramaderes. Amb l’ajuda de TFT, el projecte SMARTFARM vol aconseguir:

  1. Un control precís de l’alimentació dels animals, amb l’objectiu de reduir el cost total de la producció.
  2. Un control eficient del contaminants ambientals que permeti conèixer i reduir el seu impacte al medi.
  3. Un augment de la homogeneïtat dels animals de cada lot, amb l’objectiu de reduir les pèrdues econòmiques.
  4. Una identificació precoç de les malalties dels animals, la qual cosa permet augmentar el rendiment productiu i el benestar del bestiar.
  5. Una gestió integrada de les dades que es generen en una explotació per millorar la presa de decisions.

El projecte SMARTFARM suposa una millora simultània de quatre aspectes clau per al sector ramader, a) la millora de l’eficiència alimentària i per tant una disminució de costos; b) la reducció significativa del  impacte mediambiental dels actuals sistemes de producció; i c) increment de la seguretat alimentaria i el benestar animal; i d) la millora de la rendibilitat de les explotacions mitjançant la integració de la informació disponible.

Empreses participants

Vall Companys: Gran empresa i soci. El Grup Vall Companys, fundat el 1956, és un grup agroalimentari de caràcter familiar, primer productor de porcs a Espanya i un dels més grans d’Europa.

Grup Alimentari Guissona S.A.: Gran empresa i soci. Dedicada principalment a la producció i comercialització d’aliments mitjançant un cicle productiu complet.

ALLIC (Associació Interprofessional Lletera de Catalunya): Laboratori Interprofessional Lleter dedicat al control de la qualitat de la llet produïda en les explotacions ramaderes del país.

Ymaging: Empresa de base tecnològica focalitzada en la comercialització de solucions innovadores i trencadores en el sector Agroalimentari i Salut.